TaikaBox ry:n ja Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) yhteistyössä vuosittain järjestämä Oulu Dance Hack-tapahtuma tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen ja koulutusalan ammattilaisia sekä teknologia yrityksiä. Tapahtuma vetää Pohjois-Suomeen joukon taiteilijoita eri puolilta maailmaa muutamaksi päiväksi innovoimaan uusia taiteellisia avauksia, joissa integroituu tanssi ja teknologia. Paikalliset yritykset tarjoavat korkealaatuisia tuotteitaan osallistujien käyttöön antaen taiteilijoille ainutkertaisen mahdollisuuden työskennellä uuden teknologian kanssa ja soveltaa sitä esittäviin taiteisiin.

Taiteellisissa tiimeissä työskentelee ammattitaiteilijoiden johdolla myös tanssin ja media alan opiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta (Oulu University of Applied Sciences). 

TaikaBox järjesti ensimmäinen Oulu Dance Hack-tapahtuman elokuussa 2016 yhteistyössä EduLab Oulun, OAMK:in media ja tanssinopettajakoulutuslinjan sekä JoJon - Oulun Tanssin Keskuksen kanssa. Tapahtumaa sponsoroivat Isadora, BusinessOulu, Haltian ja Probot Oy.

TaikaBox ja OAMK järjestävät seuraavan Oulu Dance Hack-tapahtuman 23.-25.8.2017 EduLAB Oulun ja OAMK:in tanssilinjan tiloissa (Kotkantie 1). Tapahtumaa tänä vuonna tukevat Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto,  JoJo - Oulun Tanssin Keskus, BusinessOulu, Delicode, Isadora, Probot Oy ja Voimala 1889. Osallistujilla on käytössään 4 tilavaa tanssisalia, hyvin varustettu näyttämötila sekä muita työskentely- ja sosiaalisiatiloja.

Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa taiteilijat interaktiivisen uuden teknologian käyttöön luovana työkaluna esitys kontekstissa. Tapahtuma tarjoaa osallistujille tilat ja työkalut, joiden avulla syventyä tutkimaan ja kehittämään heidän omaa luovuuttaan. Taiteellisten interventioiden avulla tapahtuma pyrkii myös haastamaan teknologia yritysten tyypillisiä ajattelumalleja, tarjoamaan heille mahdollisuuden riskinottoihin ja sitä kautta edesauttaa yritysten tuotekehittelyä.

Tapahtuma koostuu päivittäisestä liikkeellisestä tuokiosta, pienryhmissä työskentelystä, luovista kokeiluista, joissa yhdistyy liikkuva keho ja ryhmän valitsema teknologia, teknisestä ja taiteellisesta mentoroinnista, verkostoitumisesta sekä julkisesta esityksestä tapahtuman päätteeksi.

 

Tapahtuman aikana luodut kokeilut esitellään yleisölle Oulu Dance Hack 17 - Open Studios tilaisuudessa OAMKin tiloissa 25.8. klo 14:00

 

 

Oulu Dance Hack