TaikaBox ry:n ja Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) yhteistyössä vuosittain järjestämä Oulu Dance Hack-tapahtuma tuo ainutlaatuisella tavalla yhteen taiteen ja koulutusalan ammattilaisia sekä teknologia yrityksiä. Tapahtuma vetää Pohjois-Suomeen joukon taiteilijoita eri puolilta maailmaa muutamaksi päiväksi innovoimaan uusia taiteellisia avauksia, joissa integroituu tanssi ja teknologia. Paikalliset yritykset tarjoavat korkealaatuisia tuotteitaan osallistujien käyttöön antaen taiteilijoille ainutkertaisen mahdollisuuden työskennellä uuden teknologian kanssa ja soveltaa sitä esittäviin taiteisiin.

Taiteellisissa tiimeissä työskentelee ammattitaiteilijoiden johdolla myös tanssin ja media alan opiskelijoita Oulun ammattikorkeakoulusta (Oulu University of Applied Sciences). 

TaikaBox järjesti ensimmäinen Oulu Dance Hack-tapahtuman elokuussa 2016 yhteistyössä EduLab Oulun, OAMK:in media ja tanssinopettajakoulutuslinjan sekä JoJon - Oulun Tanssin Keskuksen kanssa. Tapahtumaa sponsoroivat Isadora, BusinessOulu, Haltian ja Probot Oy.

Seuraava Oulu Dance Hack-tapahtuma järjestetään 23.-25.8.2017 EduLAB Oulun ja OAMK:in tanssilinjan tiloissa (Kotkantie 1) yhteistyössä OAMK:in kanssa sekä JoJon - Oulun Tanssin Keskuksen, BusinessOulun, Delicoden, Isadoran, Probotin ja Voimala 1889:n tukemana. Osallistujilla on käytössään 4 tilavaa tanssisalia, hyvin varustettu näyttämötila sekä muita työskentely- ja sosiaalisiatiloja.

Tapahtuman tavoitteena on tutustuttaa taiteilijat interaktiivisen uuden teknologian käyttöön luovana työkaluna esitys kontekstissa ja antaa osallistujille tilat ja työkalut tutkia heidän omaa luovuuttaan. Tapahtuma pyrkii myös 'häiritsemään' teknologia yritysten tyypillistä ajattelua taiteellisten interventioiden avulla, antaa heille mahdollisuus riskinottoihin ja sitä kautta edesauttaa heidän tuotekehittelyä.

Tapahtuma koostuu päivittäisestä liikkeellisestä tuokiosta, pienryhmissä työskentelystä, liikkeellisten kokeilujen kehittämisestä, joissa yhdistyy liikkuva keho ja ryhmän valitsema teknologia, teknisestä ja taiteellisesta mentoroinnista, verkostoitumisesta sekä julkisesta esityksestä tapahtuman päätteeksi.

Tapahtuma on ilmainen, mutta taiteilijoiden määrä on rajattu 15 osallistujaan. Osalle taiteilijoista tarjotaan myös ilmainen majoitus. 

Haku Oulu Dance Hack 17-tapahtumaan on nyt auki. Paikkoja tarjotaan tanssijoille, koreografeille, sirkustaiteilijoille, esitystaiteilijoille, suunnittelijoille, mediataiteilijoille, ohjaajille – periaatteessa kaikille, joita kiinnostaa liikkuva keho ja esityksen edistäminen teknologiaa hyödyntämällä. Hakeaksesi paikkaa lähetä meille vapaamuotoinen hakemus, jossa perustelet miksi haluat mukaan tapahtumaan sekä ansioluettelosi. Hakemukset tulee lähettää sähköpostitse: mail@taikabox.com viimeistään 31.05.2017 mennessä.  TaikaBox ilmoittaa kaikille hakijoille päätöksistä sähköpostitse kesäkuun alkupuolella. 

TaikaBox etsii parhaillaan myös teknologia yrityksiä - erityisesti oululaisia teknologian kehittäjiä - jotka ovat kiinnostuneita tuomaan omat tuotteensa taiteilijoiden testattavaksi. 

 

 

Oulu Dance Hack

Dance Hack Feedback

"The Dance Hack was a full-on collaborative research laboratory for artists interested in the hybridity of dance performance and technology,…
CONTINUE READING

Oulu Dance Hack 2016 – Video

https://www.youtube.com/watch?v=rVF0629IQ8U Oulu Dance Hack 2016 - Video Document by Jussi Liikala
CONTINUE READING