DAWNSWYR YN EISIAU

CLYWELIAD YNG NGHAERDYDD AR 19 Chwefror 2014

Mae TaikaBox yn chwilio am dri dawnsiwr profiadol (gwrywaidd neu fenywaidd) i ymuno â’r tîm presennol o artistiaid ar gyfer prosiect ymchwil o’r enw: Please Switch on Your Mobile Phones, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Nesta/AHRC.

Prosiect ymchwil datblygu cynulleidfa yw hwn sy’n cynnwys gweithio gyda grŵp o gyfranogwyr mewn cyfres o sesiynau preswyl, gan greu perfformiad byr o flaen cynulleidfa sy’n rhyngweithio â’r broses greadigol gyda’u ffonau symudol. Mae TaikaBox yn edrych am ddawnswyr sy’n greadigol, yn gallu gweithio yn rhan o dîm ac sydd â’r gallu i wneud penderfyniadau artistig cyflym o dan bwysau.

Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael ar gyfer yr holl ddyddiadau canlynol:

diwrnod hyfforddiant ddydd Llun 14 Ebrill a thair sesiwn breswyl yng Nghymru ar 22-26 Ebrill (Caerdydd), 23-28 Mehefin (Aberystwyth) a 22-27 Medi (Llanelli) ac o bosibl bydd sesiwn breswyl arall yn Llundain ganol mis Hydref.

Mae TaikaBox hefyd yn chwilio am un dawnsiwr gwrywaidd i ymuno â phedwar dawnsiwr TaikaBox arall i ail-lwyfannu ei gynhyrchiad 2012: Beyond the Body. Bydd y sioe yn cael ei hailddatblygu i ehangu byd ffuglennol y pum cymeriad – y Chwiliwr, y Siaman, y Rhedwr, y Crwydryn a’r Creawdwr. Y cynllun yw gorgyffwrdd y byd ffuglennol hwn â’r byd go iawn, gyda’r cymeriadau yn cyfarfod â’r cyhoedd drwy berfformiadau bach a gosodiadau mewn mannau cyhoeddus a rhithwir.

Mae TaikaBox yn chwilio am ddawnsiwr gwrywaidd ar gyfer rôl y Creawdwr, sef yr ail ddawnsiwr o’r chwith ar ddechrau’r perfformiad ac mae ganddo ddarn unigol ar tua 36:00 munud. Gellir gweld linc i’r fideo o’r sioe ar YouTube drwy taikabox.com

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod ar gael ar gyfer yr holl ddyddiadau canlynol:

Dydd Gwener 7 Mawrth, 7/8 Ebrill, dydd Llun 26 – dydd Gwener 30 Mai, dydd Llun 2 – dydd Gwener 6 Mehefin, dydd Llun 9 – dydd Mercher 11 Mehefin, dydd Gwener 15 – dydd Llun 25 Awst, dydd Llun 8 – dydd Llun 15 Medi, dydd Mercher 1 – dydd Gwener 3 Hydref, gyda pherfformiadau ychwanegol o bosibl yn Llundain ganol mis Hydref ac ym Mangor ym mis Tachwedd/Rhagfyr (i’w cadarnhau).

Mae’n bosibl y bydd y prosiectau yn cael eu cyfuno i ymrwymiad hirach i’r dawnsiwr cywir.

Mae’r ffioedd yn amrywio: £100-£150 y dydd a £450-£750 yr wythnos, yn dibynnu ar lwyth gwaith a hyd yr ymrwymiad.

I wneud cais am un neu ddau o’r prosiectau, anfonwch eich CV a brawddeg fer, yn egluro beth y gallech ei gyflwyno i’r cwmni/cynhyrchiad i: tanja@taikabox.com

Cysylltwch â Tanja am ragor o wybodaeth. Cynhelir y clyweliad drwy wahoddiad yn unig.

Posted in PSO

Leave a Reply