Warjakan taiteilijaresidenssi 2018: Keho

Warjakan taiteilijaresidenssi on yhteistyöhanke Oulunsalon Varjakassa toimivan Ervastinkylän kyläyhdistyksen kanssa. Tavoitteenamme on kehittää taiteellista toimintaa Varjakassa, tukea taiteellista työtä sekä luoda dialogia taiteilijoiden ja paikallisten asukkaiden välille. Residenssi on myös osa laajempaa alueen kehittämissuunnitelmaamme, jonka pyrimme yhdistämään Oulun kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026-hankkeeseen

Warjakan taiteilijaresidenssi pilotoitiin vuonna 2017. Residenssiin osallistui tuolloin kanadalainen visuaalitaiteilija Luke Fair, joka valmisti värejä Varjakan alueelta keräämistään luonnonmateriaaleista ja käytti niitä sitten sekä omassa työssään että paikalliselle yhteisölle tarjoamassaan työpajassa. 

Tänä vuonna residenssi järjestetään 23.-27.7. välisenä aikana ja siihen tulee osallistumaan tanssin, liikkeen ja kehollisuuden kanssa eri tavoin työskentelevien taiteilijoiden ryhmittymä. Keho-niminen ryhmittymä perustettiin vuonna 2017 ja sen tavoitteena on saattaa etupäässä vapaalla kentällä toimivia tanssitaiteilijoita yhteen, löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja jakaa tekemisen tapoja sekä mahdollistaa uusien verkostojen syntymistä. Ryhmittymässä on mukana eri ikäisiä, kokemustaustaisia ja eri puolella Suomea asuvia naisia, pääpainon ollessa pohjoisen tekijöissä. Keho ryhmittymä tulee Warjakan taiteilijaresidenssin aikana tutkimaan alueen ympäristöä ja sen historiaa kehollisen ilmaisun avulla sekä luomaan lyhyitä paikkasidonnaisia esityksiä kyläyhdistyksen 26.7. järjestämään piknik-tyyppiseen illallistapahtumaan. Oulun kaupunki tukee tämän vuoden residenssiä. 

Warjakan taiteilijaresidenssiin 2018 osallistuvat taiteilijat:

KATRI AALTIO (teatteriohjaaja, luovan tanssin opettaja ja hyvinvoinnin kouluttaja)

Katri Aaltio on Oulussa asuva taiteen monitoimija. Aaltio ohjaa muun muassa Haarahyppy – Tanssia taidotta -luovan tanssin ryhmää. Aaltio haluaa innostaa tanssin pariin kaikkia kömpelöitä, notkeita, lihavia, laihoja, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia.

———————————————————————————–

KATARIINA ANGERIA (KM, mediakasvatus)

Katariina on esitystaiteilija ja kulttuurivaikuttaja, joka vuodesta 2011 lähtien työskentelee Muodoslompolosta (Norrbotten, Ruotsi) käsin Länsi-Lapissa ja erityisesti Muoniossa. Katariina on opettanut sekä esiintynyt kolme vuosikymmentä useissa instituutioissa eri puolilla maailmaa. Esiintyjänä hän tutkii improvisaatiota, autenttista liikettä ja kehollisuutta niin inhimillisten kuin ei-inhimillisten olentojen, ilmiöiden ja ympäristöjen kohtaamisen metodina. 

———————————————————————————–

EERIKA ARPOSALO (tanssitaiteen maisteri)

Ouluun paluumuuttanutta Eerikaa kiinnostavat keho ja hiljaisuus.

(Kuva Kimmo Härmä)

———————————————————————————–

HENNA-MARIA HANHINEVA (tanssitaiteilija)

Henna-Maria Hanhineva on Oulusta turkulaistunut tanssitaiteilija. Hän työskentelee monenlaisissa ympäristöissä aina näyttämöltä julkisiin tiloihin ja hoivalaitoksiin. Henna-Mariaa inspiroivat erityisesti luonto ja ihmisyyden ilmiöt. Hänen työlleen ominaista on kohtaaminen, improvisaatio ja moniaistisuus. Vuonna 2018 hän viettää 10- vuotis taiteilijajuhlavuottaan.

———————————————————————————–

SATU HAKAMÄKI (sirkus- ja tanssitaiteilija)

Satu työskentelee tällä hetkellä pääasiallisesti Turussa. Häntä kiinnostaa läsnäolo ja sen merkitys, vuorovaikutus ja kohtaaminen sekä taiteen tasa-arvoinen saavutettavuus. Minne kaikkialle tanssitaidetta voi viedä, ja mitä se voi tarjota? Ohjattu improvisaatio ja ryhmätyöskentely ovat myös hänelle rakkaita. 

———————————————————————————–

SAANA-TUULIA LIPPONEN (tanssija, tanssin tuntiopettaja sekä kokonaisvaltainen Joogan ohjaaja)

Saana-Tuulia työskentelee pääasiallisesti Oulussa tanssin ja joogan parissa. Häntä kiinnostaa ihmisen oma luova ja persoonallinen liike sekä tanssin voimaannuttava taika joka on kaikkien koettavissa.

———————————————————————————–

TANJA RÅMAN (koreografi/tanssija, TaikaBox ry:n taiteellinen johtaja sekä kranio-sakraaliterapeutti)

Tanja on pitkänlinjan tanssitaiteilija, jonka työskentelyssä yhdistyy vahvasti kehollinen ilmaisu ja uusi teknologia. Hän on erityisen kiinnostunut luomaan uusia tapoja kohdata tanssia erilaisissa, yllättävissäkin ympäristöissä. Tanja työskentelee nykyisin Oulunsalon Varjakasta käsin, mutta tekee hankkeita kansainvälisesti. Tänä vuonna Tanja työskentelee Taiteen edistämiskeskuksen myöntämällä taiteellisella työskentelyapurahalla. 

———————————————————————————–

IRENE RÄTY (tanssinopettaja, tanssija, Pilatesohjaaja ja Shindo hoitaja-kouluttaja)

Irene on pitkänlinjan tanssintekijä Oulun alueelta. Hän on vaikuttanut Oulun tanssinkenttään vuosikymmeniä mm. Jojo Oulun Tanssinkeskuksen perustajajäsenä, Oulun Tanssikomppanian perustajajäsenä, tanssitapahtumien järjestäjänä sekä työskennellyt monissa työryhmissä tanssijana. Irene kokee läheiseksi yhteistyön eri ihmisten, työryhmien ja toimijoiden kanssa. Nykytanssi ja improvisaatio ovat läheisimpiä tanssintekekmisen muotoja Irenelle, mutta kehonhallinta ja mielen hyvinvointi kulkee käsikädessä tanssimisen kanssa. Tämän vuoksi pilates ja shindo ovat myös Irenen opetustarjonnassa. Hän työskentelee pääosin Haukiputaalla. Teatterikuoppa on tärkeä esiintymisareena niin oppilaille kuin Irenen omille taiteellisille projekteille. Tällä hetkellä hän on innostunut myös swingmusiikista ja tansseista, kuten Lindyhopista ja Soolojazzista. 

———————————————————————————–

Vastaa