Sinfonia/Taika on tutkimusprojekti, jossa integroituu tanssi, klassinen musiikki ja interaktiivinen digitaaliympäristö. Tutkimuksen ensimmäinen osa järjestettiin Cardiffissa, Walesissa, jossa työskentelimme Sinfonia Cymrun Curate-projektin muusikoiden kanssa. Ajatuksenamme on kehittää yhteistyötä ja projektiamme seuraavan parin vuoden ajan ja luoda kaksi-kansallinen tuotanto. 

Merkittävä osa tutkimuksesta pyrkii hyödyntämään teknologiaa ja keskittyy luomaan reaaliaikaisia yhteyksiä eri maissa tapahtuvien esitysten, yleisöjen ja esiintyjien välille. 

Tutkimuksen ensimmäisen osion rahoitti Arts Council of Wales ja projektia tukivat Sinfonia Cymru, Taike ja Theatr Iolo.